• วิธีการรับและส่งคืน POCKET WIFI

 • วิธีการรับ POCKET WIFI (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  • สนามบินสุวรรณภูมิ

   “ กรุณาแจ้งชื่อ,หมายเลขการจองและตั๋วเดินทาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันรับสินค้า ”

  • ท่านสามารถรับ Pocket Wifi ได้ที่เคารเตอร์ SmileWifi ชั้น B1 (ชั้นเดียวกับ AirportLink) เวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 093-007-4099

  • สนามบินดอนเมือง

   “ กรุณาแจ้งชื่อ,หมายเลขการจองและตั๋วเดินทาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันรับสินค้า ”

  •  เคาเตอร์ SmileWifi อาคารขาเข้าในประเทศ (อาคาร 2) ชั้น 1 หน้าประตู 12 (จากอาคาร1 ประมาณ 50เมตร)  ตลอด 24 ชั่วโมง  ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 093-007-2001

  •  สนามบินภูเก็ต

   “ กรุณาแจ้งชื่อ,หมายเลขการจองและตั๋วเดินทาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันรับสินค้า ”

  •  บริเวณเคารเตอร์บริการ SmileWifi ชั้น3 ข้างประตู 2 อาคารอินเตอร์.  ตลอด 24 ชั่วโมง  ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 097-047-9146

 • “กรณีที่่ท่านเดินทางไป ตรงกับช่วงเวลาอยู่ประจำของเจ้าหน้าที่่รับส่งสินค้าประจำสนามบิน ให้ท่านรับ pocket wifi ได้ที่่สนามบิน (สุวรรณภูมิหรือดอนเมือง) ยกเว้นทางเราไม่สามารถส่งสินค้าให้ท่านที่่สนามบินได้ ท่านจะรับสินค้าโดยวิธีการอื่น”

  • ในเขตกรุงเทพ

  •  รับสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง (ตลอด 24 ชม)

  • นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลจัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS

  • จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ( * เฉพาะเดินทางสนามบินอื่น ที่ไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง )

  • office 

  • ท่านสามารถมารับ Pocket Wifi ด้วยตัวท่านเองที่่บริษัท ก่อนเดินทาง1 วัน


 • วิธีการส่งคืน POCKET WIFI

  •  สนามบินสุวรรณภูมิ

  •   ไม่มีค่าใช้จ่าย 
   ท่านสามารถส่งคืน Pocket Wifi โดยคืนได้ที่ เคารเตอร์บริการ SmileWifi ชั้น B (ชั้นเดียวกับ AirportLink) ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 093-007-4099

  •  สนามบินดอนเมือง

  •   ไม่มีค่าใช้จ่าย
   ท่านสามารถส่งคืน Pocket Wifi โดยคืนได้ที่เคารเตอร์บริการ SmileWifi อาคคารขาเข้าในประเทศ (อาคาร 2) ชั้น G หน้าประตู 12(จากอาคาร1 ประมาณ 50เมตร) ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 093-007-2001

  •  สนามบินภูเก็ต

  •  เคาเตอร์ SmileWifi ชั้น1 หน้าสายพานกระเป๋าหมายเลข 5 หรือ เคาเตอร์ SmileWifi ชั้น3 ข้างประตู 2 อาคารอินเตอร์.  ตลอด 24 ชั่วโมง  ทุกวันไม่มีวันหยุด Tel: 097-047-9146

 • “กรณีที่่ท่านเดินทางกลับ ตรงกับช่วงเวลาอยู่ประจำของเจ้าหน้าที่่รับส่งสินค้าประจำสนามบิน ให้ท่านคืน pocket wifi ได้ที่่สนามบิน (สุวรรณภูมิหรือดอนเมือง) ถ้าท่านไม่สามารถส่งสินค้าที่่สนามบินได้ ให้ท่านส่งอื่นสินค้าสินค้าโดยวิธีการอื่น”

  • ไปรษณีย์ EMS

  • ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท 
   (กรุณาส่งคืน Pocket Wifi ทางไปรษณีย์ EMS ทันทีในวันที่่ท่านเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาถึงไทยแล้ว หรือส่งคืนสินค้าอย่างช้าในวันรุ่งขึ้นตามที่่อยู่ของบริษัท โดยค่าส่งคืนสินค้าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ)

 • กรุณาส่งคืนสินค้าตามที่่อยู่นี้ : สไมล์ไวไฟ (SmileWifi) 2/115 โครงการเวร่า รามคำแหง ถ.ราษฏร์พัฒนา สะพานสูง กรุงเทพ 10240 Tel : 02-105-4233, 063-272-3146

  •  office

  • ท่านสามารถส่งคืน Pocket Wifi ด้วยตัวท่านเองที่่บริษัท

 • เงื่อนไขอื่นๆ

  • กรณีที่ลูกค้าไม่มารับ Pocket Wifi ตามกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการเช่าสินค้าให้แก่ลูกค้า
  • กรณีส่งคืน Pocket Wifi ล่าช้าเกินกำหนด ทางบริษัทจะคิดค่าปรับเท่ากับราคาค่าเช่าต่อวันโดยหักจากเงินค่ามัดจำสินค้าหรือเรียกเก็บเงินเพิ่มคำนวนตามจำนวนวันที่ส่งคืนล่าช้า
  • กรณีลูกค้าใช้บริการเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถส่งคืนเครื่องได้ตามกำหนด เนื่องจากต้องเดินทางไปประเทศอื่นๆต่อหรือเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่่ก่อนสมัครใช้บริการ หากท่านไม่แจ้งเจ้าหน้าที่่ล่วงหน้าทางบริษัทจะคิดค่าปรับเท่ากับราคาค่าเช่าต่อวันโดยหักจากเงินค่ามัดจำสินค้าหรือเรียกเก็บเงินเพิ่มคำนวนตามจำนวนวันที่ส่งคืนล่าช้า

 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day 
SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ
จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ
  เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ

 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 150 Baht/day 
สนามบินสุวรรณภุมิ
  เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 150 Baht/day สนามบินสุวรรณภุมิ
 • บริการเช่า pocket wifi ใช้งาน ต่างประเทศ เริ่มต้น 150 บาท สนามบินดอนเมือง เปิดบริการ 24 ชม
  บริการเช่า pocket wifi ใช้งาน ต่างประเทศ เริ่มต้น 150 บาท สนามบินดอนเมือง เปิดบริการ 24 ชม

 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day 
SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ
จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ
  เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ

back
 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ
 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ
 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ

Information

ปิดหน้าต่าง