• Pocket Wifi ประเทศ China/จีน

 • SMILE WIFI เช่า pocket wifi China & Hong Kong & Macao /จีน & ฮ่องกง & มาเก๊า ราคาถูก ประหยัด ส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ
 • จุดอับสัญญาณ ใช้งานไม่ได้มีดังนี้ มองโกเลีย,ธิเบต,แชงกีล่า


   ปกติ 550 Baht/day
   ราคาหน้าเวป 300 Baht/day
  (ราคารวม VAT แล้ว) #บริการฟรี#แบตเตอรี่สำรอง Power Bank

  "ไม่มีการบล๊อกการใช้งานต่างๆในจีน เช่น Line. Facebook, Google สามารถใช้งานได้ตามปกติ"


back
 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ
 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ
 • เช่า pocket wifi ใช้งานต่างประเทศ สุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 200 Baht/day SMILE WIFI บริการให้ เช่า pocket wifi พม่า จีน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ตุรกี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ยุโรป เสปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เบลเยี่ยม รัสเซีย อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา แอฟริกา อียิปต์ อเมริกาใต้ บลาซิล ศรีลังกา มัลดีฟ จัดส่งฟรี สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และส่งฟรีทั่วประเทศ เช่า pocket wifi ต่างประเทศ เช่า wifi ต่างประเทศ เช่า ไวไฟ ต่างประเทศ ซิม sim ต่างประเทศ

Information

ปิดหน้าต่าง